Gata Leadenhall Market London England UK

Paketreselag och resegaranti

Paketreselagen

Paketreselagen finns till för att skydda sig som konsument när du bokar och köper en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang. De resor vi säljer lyder under denna lag. Det innebär att de kombinerade resetjänster du bokar hos oss räknas som en paketresa i den bemärkelse som avses i EU-direktivet 2015/2302. Sandbergs Resor Historia & Kultur AB kommer att ta fullt ansvar för att paketresan i sin helhet genomförs korrekt. Dessutom har Sandbergs Resor Historia & Kultur AB enligt lag ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om vi skulle hamna på obestånd.

Så här säger Sveriges Resebyrå & Arrangörsförening (SRF) om lagens innehåll:

”PAKETRESELAGEN
reglerar ansvar och skyldigheter för paketresor . Efter den 1 augusti 2018 innehåller lagen också bestämmelser om s.k. sammanlänkade researrangemang. Lagen gäller inte för paketresor och researrangemang som

1. varar mindre än 24 timmar och som inte innefattar övernattning,
2. anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer, eller
3. köps av en näringsidkare och som avser affärsresor

SRF:s medlemmar ska följa allmänna villkor för paketresor, se nedan.

Läs mer om paketresor på Konsumentverkets hemsida. Observera att paketresor som sålts före den 1 augusti 2018 omfattas av tidigare gällande regler.

SAMMANLÄNKADE RESEARRANGEMANG
är ett nytt begrepp som infördes i samband med att den nya paketreselagen trädde i kraft den 1 augusti 2018.

För sammanlänkade researrangemang krävs att en näringsidkare ställer resegarantier till Kammarkollegiet samt lämnar information i s.k. standardformulär. Något annat ansvar enligt paketreselagen har inte en näringsidkare som säljer ett sådant arrangemang.”

Läs mer på Konsumentvekets hemsida: 

www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/resor-och-turism/paketreselagen/

För mer information om våra Allmänna och Särskilda resevillkor, samt om EU:s centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 se här.

Resegaranti

Sandbergs Resor Historia & Kultur AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Resegarantin är ett skydd för dig som resenär om vi som researrangör skulle drabbas av insolvens. 

Vid obestånd får resenärer vid Sandbergs Historia & Kultur AB kontakta den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se, om tjänster inte tillhandahålls till följd av Sandbergs Resor Historia & Kultur AB:s obestånd.

Kammarkollegiets förteckning över researrangörer som ställt resegaranti hittar du här: www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/hitta-reseaktorer-med-resegaranti.

Back to top
Den här webbplatsen använder cookies och relaterad teknik, enligt beskrivningen i vår integritetspolicy, för ändamål som kan omfatta webbplatsens drift, analys och förbättrad användarupplevelse. Du kan välja att samtycka till vår användning av dessa tekniker eller hantera dina egna preferenser.
AccepteraSekretessinställningar

GDPR