Stig genom äng berg och dimma

Personuppgifter och integritet

För att kunna boka upp en resa och ge bästa service så registrar vi personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från 25 maj 2018.

Sandbergs Resor Historia & Kultur AB är ansvarigt för hanteringen av personuppgifterna. Med personuppgifter avser vi namn, adress och övriga kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress, samt uppgifterna i passet. Det kan också gälla betalningsuppgifter, information om bokningar och speciella önskemål.

Vi samlar in uppgifter för att kunna fullfölja det avtal vi har ingått med resenären, när man har bokat en resa eller ett annat evenemang med oss, för att hantera bokningar och för att leverera de tjänster eller den produkt man har köpt av oss. Vi samlar in uppgifterna när man bokar en resa med oss, när man prenumererar på vårt nyhetsbrev och när man begär en offert från oss.

Varför samlar vi in och hanterar personuppgifter? Jo, vi gör det för att kunna

  • boka upp resan gentemot våra agenter, gentemot flygbolag, gentemot hotell och gentemot andra leverantörer och samarbetspartners,
  • fakturera resan och andra tjänster som beställts,
  • ge god service, hantera bokningen och korrigera felaktigheter,
  • skicka ut information om resan, dvs program, biljetter, övriga resehandlingar, vårt informations- och kunskapsmaterial etc via e-post, SMS, brev eller telefon,
  • skicka vårt nyhetsbrev till prenumeranter.

Vem hanterar personuppgifterna? Personuppgifterna hanteras av Sandbergs Resor Historia & Kultur. De hanteras också av våra samarbetspartners som agenter, flygbokare och hotell. Vi lämnar endast vidare den information som är relevant och nödvändig vid varje enskilt tillfälle.

Personuppgifterna kan komma att behandlas utanför EU och EES, om resmålet ligger utanför EU eller EES. När man lämnar personuppgifter till oss samtycker man till att vi behandlar personuppgifterna utanför EU och EES. Lagstiftningen för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Om man har lämnat personuppgifter till Sandbergs Resor Historia & Kultur och därmed samtyckt till att vi hanterar dem, har man när som helst rätt att dra tillbaka det samtycket. Man kan också begära att vi rättar eller raderar uppgifterna och begära att få tillgång till de uppgifter vi har registrerade. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss. Vi ger tillgång till informationen eller korrigerar/raderar den så snart vi kan, senast inom en månad.

Hur länge sparar vi personuppgifterna? I normalfallet sparar vi personuppgifter i fem år efter att kundrelationen upphört, dvs efter att den senaste resan med oss avslutats. Om man prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi uppgifterna tills vidare. Man kan när som helst avsluta prenumeration och begära att vi raderar informationen genom att kontakta oss.

För mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR), se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: www.imy.se

Back to top
Den här webbplatsen använder cookies och relaterad teknik, enligt beskrivningen i vår integritetspolicy, för ändamål som kan omfatta webbplatsens drift, analys och förbättrad användarupplevelse. Du kan välja att samtycka till vår användning av dessa tekniker eller hantera dina egna preferenser.
AccepteraSekretessinställningar

GDPR