Angkor Wat grönt vattenspegel Siem Reap Kambodja

Dick Harrison om Angkors kollaps

I gårdagens (29/9) SvD skriver Dick Harrison i sin historiekolumn om Angkors nedgång och fall. Vi blir alltid lite extra glada när någon lyfter fram Angkor, som fortfarande framstår som vår favoritdestination och ett resmål som vi fortfarande närmar oss med förundran, förväntan och en viss anspänning.

https://www.svd.se/varfor-overgavs-khmerrikets-angkor

Dick Harrison tar upp hur khmererna i början av 1400-talet övergav sin magnifika tempelstad Yasodharapura, senare känd som Angkor, belägen i dagens nordvästra Kambodja, och flyttade centrum i sitt rike längre österut. Varför hände detta?

Dick Harrison tar upp tre hypoteser: 1. Man bytte religion. Khmererna gick på 1300-talet över till den mer personliga, inåtvända theravadabuddhismen som inte lyfte fram den gudomlige härskaren – devaraya – på samma sätt som tidigare mahayanbuddhismen och hinduismen med sin Shivakult. De storslagna tempelprojekten hade tappat sitt syfte och övergavs. Samtidigt övergav man också de storskaliga hydrauliska projekt som livnärde befolkningen, som de stora konstbevattningsprojekten. 2. Invasion och attacker från grannarna i väster, det nyligen upprättade thairiket Ayutthaya. 3. Klimatförändringar. Khmerrikets nedgång börjar ungefär samtidigt med att digerdöden drar fram. Vädret ska ha blivit kallare, monsunen ändrats vilket ledde till översvämningar. Också motsatsen, torka, vattenbrist och eroderade kanalsystem har lyfts fram. Utan fungerande bevattningssystem kunde man inte få fram de risskördar som krävdes för att föda den befolkning som växt under imperiets guldålder.

Dick Harrison tror inte på den religiösa förklaringsmodellen, utan snarare på en samverkan mellan politiska och meteorologiska förklaringar, fast med de militära konflikterna med thairiket som främsta orsak. Utan tvekan hade thairiken, en gång Khmerväldets vasaller, blivit ett påtagligt hot mot sina tidigare herrar. Det var logiskt att flytta huvudstaden från den utsatta positionen i det som en gång hade varit rikets centrum, men som nu låg i den västra periferin. Handelsmönstren hade också ändrats, och man hade nu ett större behov att ligga närmare Mekongfloden och havet. Det utesluter inte att riket samtidigt genomgick stora samhällsförändringar, som också gav upphov till ett religionsbyte och en annan roll för kulten kring härskaren.

Dick Harrisons slutsats är att orsakerna till att Angkor övergavs är komplexa och att flera faktorer

samverkade. Vi kan bara hålla med. Det var ju också en process som pågått under lång tid. Dick Harrison lyfter dock inte fram tanken att det till viss del kan ha varit det monumentala tempelbyggandet på 1100-talet som i sig kan ha burit fröet till rikets nedgång. Under relativt kort tid satsades stort på att anlägga rätt så improduktiva byggnadsverk. Det måste rimligen ha varit en stor belastning på rikets resurser, och frågan är om man riktigt återhämtade sig.

Men enastående är de, Angkors alla tempel. Vi ser fram emot att snart åter kunna resa tillbaka till Kambodja och Angkorepoken igen. Varmt välkomna att upptäcka Angkor med oss när det blir dags!

 

Lämna ett svar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top
Den här webbplatsen använder cookies och relaterad teknik, enligt beskrivningen i vår integritetspolicy, för ändamål som kan omfatta webbplatsens drift, analys och förbättrad användarupplevelse. Du kan välja att samtycka till vår användning av dessa tekniker eller hantera dina egna preferenser.
AccepteraSekretessinställningar

GDPR